OUT OF SPACE på Den Frie januar 2021.

KOLORISTERNE – OUT OF SPACE

Grundet den aktuelle nedlukning af kulturinstitutionerne vinteren 2021 blev årets udstilling med Koloristerne desværre aflyst. Men idéerne og den kunstneriske virkelyst boblede stadig. Derfor gik en gruppe af udstillingens kunstnere sammen om at skabe en alternativ kunstnerisk manifestation på Den Frie Udstillingsbygnings facade.

I løbet af en uge i begyndelsen af februar 2021 skabte en række af Koloristernes kunstnere og vores gæsteudstillere i fællesskab en række stor-skala malerier, som efterfølgende blev hængt op på udstillingsbygningens vægge på ydersiden. På denne måde havde alle interesserede mulighed for at lægge vejen forbi og få en udendørs kunstoplevelse, der kunne sætte kolorit på hverdagen midt i vinter og covid nedlukning.

Projektet tog sit udgangspunkt i et formatmæssigt eksperiment, hvor vi sammen arbejdede på værkerne. Den Fries udstillingssale blev omdannet til et slags værkstedsfællesskab, hvor de forskellige kunstnergenerationer mødtes på tværs og lod sig inspirere af hinanden. Pga. restriktionerne var dagene inddelt i perioder, hvor 4 kunstnere af gangen arbejdede i to af de store sale i Den Frie udstillingsbygning.

Denne arbejdsform afspejlede Koloristernes værdimæssige fundament, der altid har været centreret omkring det faglige fællesskab og den kollegiale sparring. Alle de deltagende kunstnere signerede således også på alle lærrederne.
Når vi er indenfor på væggene er vi individualister, men ikke på ydervæggene. Det at male billeder, uden anden motivation end glæden ved at gøre det og efterfølgende håbe på at glæden k
unne nå ud til jer andre, var berusende!

”Koloristerne – out of space” var titlen på alle de 11 værker. Materialerne er akryl på lærred i størrelsen 315×200 cm – 315×800 cm.

Deltagende kunstnere på Out of Space:
Søren Ankarfeldt, Martin Berge, Regitze Engelsborg Karlsen, Christina Hamre, David Noro, Ida Kvetny, Michael Norre, Jakob Oksbjerg, Jon Pilkington, Niels Reumert, Hartmut Stockter, Jørgen Teik Hansen, Carsten von Würden og Maria Wæhrens.