Michael Norre

Michael Norre

Milk‘, Olie og akryl på lærred, 140 x 220 cm.

Michael Norre
Michael Norre
Michael Norre

I mine produktioner fremstår heterogeniteten, flowet og myriaderne af tanker og liv netop som værket. Malerierne, bøgerne, mine genreskift og serier er just blevet til, fordi jeg derved mangefacetteret kan diskutere sprog, samfund og eksistentielle vilkår. Undersøgende, flydende, kontekstuelt – foranderligt som tilværelsen i sig selv. På denne måde spejler mine værker erfaringer fra den sociale virkelighed, der aldrig kan opfattes som ensartede, men altid som værende indlejrede og komplekse.

I mine værker bruger jeg bl.a. detaljer og motiver, som stammer fra dele af min personlige historie. Fx i bogen ”Notes”, der er en form for dagbog baseret på oprettelsestidspunktet for e-mails, sms’er, digitale fotos m.m., placeret i en narrativ kontekst. Værket er en undersøgelse af eksistensvilkår, identitet og en søgen efter øjeblikke, former og billeder, der bekræfter min eksistens og min forståelse af at leve her på jorden

Et fælles udgangspunkt for min produktion og mine udtryk er netop, i vidvinkel, samfund/liv og medier. Hvordan kan man skildre samfundet i dag, og hvordan skildres det i medierne? Jeg forsøger at blande aktuelle udsagn og udtryksmidler fra bl.a. aviser sammen med tegneseriens specifikke fortællestil samt udtryk fra filmen, bogen og reklamen. Med andre ord forsøger jeg at fortælle om samfundet og måden, hvorpå der fortælles om samfundet på.

I et brev til Friedrich Schiller skrev Goethe engang: ”Kunstværker er i grunden som spillekort. Man kan spille dem ud sådan eller sådan”. Måske er billeder som spillekort; de giver kun mening i forhold til hvordan de spilles.

Michael Norre

Land: Danmark