Claus Hugo Nielsen

Claus-Hugo-Nielsen

Claus Hugo Nielsen arbejder med forskellige medier som maleri, skulptur, relief, installation, fotografi og video. Hans værk tager ofte form af kompositioner, sat sammen af forskellige skulptur-og figurgrupper eller deciderede tableau-lignende scenarier. Eksperimentelle og ukonventionelle måder at hænge værker op på, det kan være i hjørner eller på en slags hylder, er også en markant del af CHN’s kunstneriske udtryk. Kunstneren inspireres umiddelbart af fortiden. Emnekredse, motiver, genrer eller fænomener hentet på tværs af stilarter og tidsepoker i ånds-eller kunsthistorien bliver om-modelleret i CHN’s univers og sammensat på ny. Således fødes nye ideer undervejs i processen. Begreber og tid og motiv skal forstås som flydende, abstrakte begreber, ikke som noget konkret. CHN kan på den vis bruge sine værker som karakterer i nye, fiktive sammensatte scenarier, hvor han skaber nye kontekster og eventuelle nye forbindelser imellem dem. På den måde bliver en tilnærmet figuration til non-figuration og en tilnærmet stilhistorisk periode til en ubestemmelig blanding af både fortid, samtid og fremtid, som i en art tidsløs modernisme. Formmæssigt bevæger CHN’s værker sig imellem noget organisk og geometrisk, noget genkendeligt og helt abstrakt. Betegnelsen biomorf er med rette blevet brugt om hans skulpturer. Det blandede materialevalg, træ, gips, maling, spartelmasse, stof og indslag af ready-mades understreger det genkendelige og spiller på noget umiddelbart uprætentiøst. Et sammenspil der kan være med til at fremhæve formen som det raffinerede. Et andet karakteristika ved CHN’s skulpturelle værker er den diversitet og dynamik han skaber ved at arbejde bevidst med begrebet skala. På uforklarlig vis formår han at konstruere et åbentlyst clinch imellem elementernes indbyrdes størrelsesforhold, selvom vi befinder os i et helt abstrakt og ugenkendeligt univers.

Land: Danmark
Født: 1974

×
Product added to cart

Ingen varer i kurven.