Signe Jais

Signe Jais
Signe Jais

En del af serien Interconnected spaces. 2019/2020. Blyant, farveblyanter og sytråd på foto, papir og pap. 30×39 cm incl. ramme.

Signe Jais

En del af serien Interconnected spaces. 2019/2020. Blyant, farveblyanter og sytråd på foto, papir og pap. 30×39 cm incl. ramme.

Jeg arbejder med collage som primær udtryksform. Collagen giver mig mange muligheder og en stor frihed, på grund af den store mængde umiddelbart tilgængeligt materiale som verdenen byder på. I collagen mener jeg at kunne præcisere mit udtryk ved at bruge forskellige materialer side om side og bruge materialet som historiebærende.

Jeg har for et par år siden introduceret sytråd i mit arbejde, først som en lille del af collagen og nu som den centrale og historiebærende figur. Ved brug af tråd, bliver figuren tredimensionel og giver derfor en lille slagskygge, samtidig changerer tråden alt efter hvor man står i forhold til billedet. Dette gør figuren mere insisterende og tilstedeværende end hvis jeg modsathavde tegnet den.

Jeg arbejder med den fysiske og mentale overgang der knytter sig til byen. Overgangen mellem de private og offentlige rum og de kollektive erindringer der knytter sig til disse rum. I mine nye værker arbejder jeg specifikt med hvordan vi som mennesker tegner byens rum. Vi tegner de fælles og private rum i vores færden, vores ageren, med vores ekko mod murene, i vores erindringer og i vores ejerskab.

Land: Danmark